Star Donation Challenge

Phát triển kỹ năng đọc Vận dụng kiến thức nền và liên hệ, kết nối với Raz-kids mở rộng

23 Tháng Mười Một 2017 4448 lượt đọc

Vài nét về kỹ năng đọc hiểu Vận dụng kiến thức nền - Activating Prior Knowledge

“Dạy trẻ chiến lược tư duy nào được những người đọc hiểu hiệu quả sử dụng, đồng thời giúp trẻ sử dụng những chiến lược đó một cách độc lập, chính là bản chất của việc dạy đọc” -  theo Keene và Zimmerman. Vận dụng kiến thức nền, theo Keene và Zimmerman, là chiến lược số 1 trong số 7 chiến lược có vai trò chủ chốt làm nên thành công khi đọc hiểu.

Kiến thức nền chính là những điều mà trẻ thâu nhận được từ trước đó, trong đó gồm những trải nghiệm trong đời sống thực của trẻ. Khi trẻ tạo được liên kết giữa văn bản đang đọc với kiến thức nền của mình, mức độ thấu hiểu văn bản của trẻ sẽ tăng lên. 

  • Tại sao Vận dụng kiến thức nền lại quan trọng?
  • Khi nào nên dạy phương pháp đọc Vận dụng kiến thức nền?
  • Vận dụng kiến thức nền sẽ như thế nào?
  • Các bước thực hành Vận dụng kiến thức nền

Câu trả lời chi tiết có tại Vận dụng kiến thức nền và liên tưởng, kết nối – Phương pháp đọc hiểu cần thực hành liên tục.

Raz Kids mở rộng/Raz Plus dạy trẻ kỹ năng Vận dụng kiến thức nền như thế nào?

Với thư viện sách Raz Kids mở rộng/Raz Plus, sau khi nghe và đọc-thu âm với sách, trẻ sẽ làm quiz - trả lời câu hỏi đọc hiểu. Bộ câu hỏi này đã được đội ngũ chuyên gia giáo dục thiết kế một cách vô cùng khoa học, theo chuẩn CCSS (Common Core State Standards). Đây là tiêu chuẩn chung của Mỹ nêu rõ trẻ em dưới 18 tuổi cần đạt tới những năng lực nào về Toán và tiếng Anh (bao gồm môn tiếng Anh và khả năng đọc thông viết thạo các kiến thức khoa học tự nhiên, khoa học xã hội + công nghệ kỹ thuật).

Với một số sách, khi làm quiz, trẻ có thể cần vận dụng kiến thức nền của mình kết hợp với thông tin trong sách để lựa chọn đáp án đúng. Ví dụ câu hỏi trong cuốn sách Learning about the Past - level C - dưới đây "Thứ gì có thể giúp bạn tìm hiểu về quá khứ?". Bằng cách liên hệ với những gì mình đã biết, trẻ có thể lập tức chọn ngay đáp án A - đọc những cuốn sách cũ (reading old books) chứ không phải may quần áo mới (making new clothes) hay chụp thật nhiều ảnh (taking many photos).

Ngoài ra, để rèn luyện kỹ năng Vận dụng kiến thức nền cho trẻ, cha mẹ có thể cùng đọc sách Raz Kids với con, đặc biệt là những cuốn chủ đề quen thuộc như tìm hiểu bộ phận xe ô tô; các hoạt động cùng làm với ông/bà/bố/mẹ; các kỳ nghỉ lễ... Hãy cùng con xem cuốn sách đề cập tới những đồ vật/sự kiện gì; chúng có giống như trải nghiệm thực tế ngoài đời của con không; có điểm gì độc đáo ở đó... 

Danh mục sách Raz Kids mở rộng giúp trẻ luyện kỹ năng Vận dụng kiến thức nền

Sau đây là bảng danh mục sách tiếng Anh được thiết kế để phát triển kỹ năng Vận dụng kiến thức nền - Activating Prior Knowledge trong Raz-kids mở rộng (Nguồn: Books by skills chart, Kids A-Z ).

Lưu ý: Sách Raz Kids mở rộng/Raz Plus level aa dành cho trẻ mầm non chưa có quiz. Do đó, GV/PH có thể tự đặt câu hỏi để bé vận dụng kiến thức nền của mình. 

Tên sách Level
My Garden aa
Good Night aa
Picking Apples aa
Counting Letters aa
The Supermarket aa
The Classroom aa
My Closet aa
Little aa
Red aa
Big aa
My Family aa
The Street aa
Pasta! aa
The City aa
My School Bus aa
Eleven aa
Play Ball! aa
These Birds aa
One aa
The Garden aa
My Gift for Mom aa
Six aa
Four aa
Blue aa
The School aa
Eight aa
Water aa
The Coast aa
Summer Picnics aa
Toys aa
Twelve aa
Farm Animals aa
The Fort aa
The Backyard aa
The Ocean aa
The Chicken aa
Lunch at School aa
Show Some Love aa
We Build aa
Out aa
Jump Over aa
We Go Camping aa
My Little Brother A
Car Parts A
Grandparents are Great! A
What Makes Me Happy? A
This Is My Bear A
For Mom A
Where To Go A
This Tastes A
Dad and I A
Getting Dressed A
Building with Blocks A
Vegetables A
My Room A
This Feels A
My Body A
This Smells A
Nice, Not Nice A
My Face A
I Dream A
I Set the Table A
Muscles A
You Can Dance A
Up and Down A
Sundae Time A
My House A
My Dog A
I Draw a Bunny A
My Hair A
Mom and I A
I Save Money A
The Parade A
Fun in the Water A
Carlos Goes to School A
Maria Goes to School A
The Rainstorm A
A Fish Sees A
Smells Like Thanksgiving A
This Is My Halloween A
What Has These Feet? B
Applesauce B
I Am a Community Worker B
Mixing Colors B
We Do Not Share B
How Many Legs? B
After School B
Gracie's Nose B
Trucks B
Games We Play B
Light and Heavy B
The Kids Built It B
High or Low? B
Old and New B
Under My Bed B
Our Show B
Too Many Leaves B
What Flies in the Sky? B
Bonkers Likes to Bark B
Ten B
Animal Coverings B
You and I B
Maria and Her Teacher B
Rain in the Country B
A Cold Day B
Taking Care of Chase B
Where Is Water? B
Pond Life B
The Big Game B
Clean Is Not for Me! B
Animal Sounds B
The Picnic B
Yours or Mine? B
Rain in the City B
Three Baby Birds B
Two Little Dicky Birds B
My Pet Dinosaur B
Road Trip C
Selfish Sasha C
Wash Your Hands C
Moms Do So Much C
We Make Good Choices C
When Is Nighttime? C
Feelings C
The Easter Egg Hunt C
How Many Wheels? C
Then and Now C
Busy At School C
Shadows C
You Like What? C
What I Want C
We Buy C
My Clothes Are Too Small C
Machines at Home C
Winter Hats C
Space C
Water Fight! C
Different Kinds of Sharks C
A Place Called Home C
What Is at the Zoo? C
What Season Is It? C
Pick Me! C
Taking Turns C
We Learn to Swim C
Teeth Brushing Fun C
Birthday Party C
How Frogs Grow C
Mash the Potatoes C
Just a Trim D
Grow, Vegetables, Grow! D
Hobbies D
Senses D
Caretakers D
We Give Away D
To the Store D
Backyard Camping D
Dollars and Cents D
My New School D
Shave It Off! D
Greater Than D
Who Runs Faster? D
Nothing Scares Me! D
I Like My Hair D
Pillow Fort Password D
The Team D
Country Places D
Community Helpers D
At the Library D
Future Flowers D
Whale Watching D
Little Loon D
Under That Rock D
Our Good Night Story D
I Hide D
Pick a Pie D
Maria's Halloween D
Try, Try Again E
Calming Down E
Kaden's Kwanzaa E
The Brothers G E
Caring For Earth E
Class Pets E
Bath Time E
Happy Birthday, Snag! E
Winter Sports E
All Kinds of Musical Instruments E
Which Tree? E
Ava Is a Vegan E
Lunch Boxes E
The Sisters C E
Places Plants and Animals Live E
Jobs We Do at School E
City Places E
Country Animals E
Shoes Women Wear E
Police Officers E
Arctic Animals E
I Work at the Stables E
Animals, Animals E
Getting Ready for School E
The Four Seasons E
Shoes Men Wear E
All Kinds of Factories E
What's In That Pouch? E
What Is in the Box? E
Where Are My Things? E
The First Strawberry E
Let's Make Lemonade E
Wake Up, Bear! E
The Storm E
Let's Carve a Pumpkin E
A Walk With Mom E
Grandparents Day E
Carlos's First Halloween E
Stop Snoring! E
Dolly's Drama Queen Day E
Sir Suffix F
Who Needs Rain? F
We Do Yoga F
Princess Prefix F
Gaggle, Herd, and Murder F
Trucking F
How Do They Move? F
Needs and Wants F
Community Workers F
Hibernation F
Sleds F
Seashells F
Mother's Day F
Night Animals F
Some Birds Go F
Motorcycles F
Election Day F
Battery Power! F
Fishtank Fun F
Thank You, Everyone! F
Two for Me, One for You F
Pi–atas Are Fun! F
A Pet for Jupe F
Going to the Dentist G
American Symbols G
Good Luck! G
Rude Robot G
Ride, Cling, Run G
Going to the Doctor G
Let's Go to the Circus! G
Laws for Kids G
Ants, Ants, and More Ants G
The Food We Eat G
Peace and Quiet G
Animal Eyes G
Caring for Your Dog G
Fire Safety G
Whose Eggs Are These? G
Dogs at Work G
Stars and Stripes G
Homemade Halloween G
The Little Red Hen G
Grow Tomatoes in Six Steps G
Time of Day G
Bonk's Loose Tooth G
Mystery Valentine G
My Day G
Loose Tooth G
The Camel and the Pig G
On the Roof G
My Bones H
Summer Olympics Events H
A Desert Counting Book H
Pizza! H
The Mighty Mississippi H
Earth's Water H
Animals, Animals H
Ships and Boats H
Police Officers H
The Parking Ticket H
How to Make a Drum H
A Monster Fish Tale H
Maria's Thanksgiving H
Carlos's First Thanksgiving H
A Broken Leg for Bonk I
Mike's Good Bad Day I
Hibernation I
Families I
My Skin I
Life at the Pond I
We Make Maple Syrup I
A Visit to the Zoo I
The Lion and the Mouse I
Camping with Bonk I
Monster Cowboy J
Tornadoes J
The Disappearing Moon J
Ichiro Suzuki J
Being Bilingual J
Incredible Places to Stay J
What Pet Should You Get? J
Changes J
I'm the Tall One J
When Bad Things Happen J
Darby's Birthday Party J
It's Cinco de Mayo, Carlos! J
Feliz Navidad, Carlos! J
Can You Say Pterodactyl? J
Monkey and Crocodile J
Going to the Art Museum J
Anna and the Magic Coat K
I Love City Parks K
Soccer Is a Kick! K
Playing It Safe K
Summer Olympics Events K
The Mighty Mississippi K
Earth's Water K
Ships and Boats K
It's About Time K
Police Officers K
Animals, Animals K
To the Circus K
How Animals Sleep L
New Year Celebrations L
World Holidays L
Two Thanksgivings L
Crocs and Gators L
Introducing Planet Earth L
Independence Day L
Anna and the Painted Eggs L
Maria's Family Christmas L
A New Way of Speaking M
Tornadoes M
The Hoppers Start School M
Ichiro Suzuki M
History of the Bicycle M
Incredible Places to Stay M
Hibernation M
Art Around Us M
Wild Horses M
The Story of Jeans M
Dogs at Work M
April Fools' Day M
The Sometimes Friend M
Brad Needs a Budget M
Vacation Time! M
Memorial Day N
The Mighty Mississippi N
Earth's Water N
Making Rice N
Saving the Last Wild Tigers O
New Year Celebrations O
All About Chocolate O
The Beekeeper O
Ichiro Suzuki P
Tornadoes P
Max P
Incredible Places to Stay P
Art Around Us P
Dogs at Work P
April Fools' Day P
World Cup Soccer P
My Earth Day Birthday Q
His Biggest Fan Q
Summer Olympics Events Q
Zookeeping Q
First Day of School Q
Amelia Earhart: A Legend in Flight Q
New Year Celebrations R
Glow-in-the-Dark Animals R
The Olympics: Past and Present R
Mozart R
Foods Around the World R
The Hard Stuff! All About Bones R
Ships and Boats R
The History of Halloween R
Part 4: Raining Cats, Dogs, and Other Animals R
All About Chocolate R
Bessie Coleman R
Going to the Super Bowl R
The Trouble with English S
Losing Grandpa S
Life in Space S
National Parks S
Building Big Dreams S
April Fools' Day S
What's in a Name? S
Wheeling the Snake S
My Secret Internet Friend T
Running for Freedom T
Holidays Around the World T
Art Around Us T
InFLUenza T
Lighter Than Air T
Amelia Earhart: A Legend in Flight T
Tanya's Money Problem U
Growing Up Green U
Dawn of the Doughnut U
The Hard Stuff! All About Bones U
The History of Halloween U
All About Chocolate U
Life in Space V
Venus: Beauty and Beast V
The Last Great Race V
Book of Blood V
Bullying Hurts Everyone V
Discovery in the Americas? W
Pirates and Privateers W
Hurricanes W
The Olympics: Past and Present W
InFLUenza W
Climbing Mountains: An Interview with Erik Weihenmayer W
Amelia Earhart: A Legend in Flight W
Meeting Mrs. Pierce X
The History of Halloween X
The Hard Stuff! All About Bones X
Up From Slavery X
The Eruption of Mount Shasta X
Leaving Home Y
Life in Space Y
The Firefighter Y
The Metropolitan Museum of Art Y
The Case of the Disappearing Honeybees Y
The Olympics: Past and Present Z
Great City Fires Z
Zoos Through the Ages Z
Success Stories Z
Symbiotic Wildlife Z
InFLUenza Z
Symbiotic Wildlife Z1
The Case of the Disappearing Honeybees Z1
The Metropolitan Museum of Art Z1
The Metropolitan Museum of Art Z2
The Case of the Disappearing Honeybees Z2

ConTuHoc khuyến nghị học sinh sử dụng hệ thống (tự) học thêm và ôn thi tối ưu TiengAnhK12 để đạt điểm cao nhất với thời gian ôn ít nhất. Đăng kí tài khoản miễn phí để bắt đầu:
Học tốt lớp 1-12 môn Toán, Tiếng Anh Ôn thi vào lớp 6 Ôn thi vào lớp 10 Nâng cao Tiếng Anh theo khung CEFR Ôn thi chứng chỉ Tiếng Anh Cambridge, ETS, IELTS

 

Đăng kí nhận email

Nếu bạn muốn định kì nhận được email tóm tắt các thông tin cập nhật về tài nguyên, phương pháp học tập, các khóa học/CLB miễn phí và các chương trình ưu đãi của Giáo dục Con Tự Học

Trở thành Đại sứ Giáo dục Con Tự Học

 ASEAN Scholarship 2024

Được khen ngợi nhiều

2.100.000 VND 1.145.000 VND

sổ học từ vựng thông minh azVocab