Các phần mềm học tập chất lượng cao mà Giáo dục Con Tự Học chọn lọc cung cấp ngày càng được nhiều cơ sở giáo dục và giáo viên lựa chọn khai thác nhằm tăng hiệu quả dạy và học, tiết kiệm thêm thời gian cho cả người dạy và học trò.

  1. Với những khóa học do Trung tâm/Giáo viên tổ chức (bên dạy quyết định sẵn lịch học, thời gian, thời lượng): tìm xem các khóa đang tuyển sinh tại các mục bạn quan tâm trong chuyên mục Học (bằng) Tiếng Anh hoặc Học tốt, ôn thi theo GD VN.
  2. Để tìm chọn những giáo viên, gia sư nhận dạy kèm 1:1 hoặc kèm nhóm nhỏ mà có yêu cầu học viên khai thác một trong các phần mềm học tập mà GD CTH cung cấp cho môn nào, PH vào xem tiểu mục tương ứng dưới đây.
  3. Để đăng ký dạy kèm trên Contuhoc, Giáo viên/ Gia sư điền form đăng ký tại đây. Con Tự Học sẽ liên hệ để xác minh và tìm hiểu thêm thông tin, sau đó đăng thông tin lên hệ thống.
  4. Với hình thức dạy kèm, PH tự chọn thời gian học phù hợp với con trong các khoảng thời gian GV/GS báo còn trống, tự tìm thêm học sinh khác vào nhóm học kèm nếu không muốn con được kèm 1:1
 
Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo