1. Giao bài qua My lessons 

Bước 1. Chọn biểu tượng menu góc trên cùng bên trái ở trang chủ tài khoản Teacher (3 dấu gạch ngang) 
Bước 2. Bên dưới mục "PLAN & SCHEDULE", chọn My Lessons 

hướng dẫn cách giao bài cho hs - tài khoản Teacher Achieve3000 Literacy
Bước 3. Chọn xem theo danh sách bài học hoặc theo thời gian gồm ngày, tuần hoặc tháng 
Bước 4. Nếu bạn phụ trách nhiều hơn 1 lớp, hãy chọn lớp mình muốn giao bài. Nếu muốn giao bài cho toàn bộ lớp học mà bạn phụ trách, chọn All classes.

Bước 5. Chọn Search for more lessons ở góc bên phải màn hình.

hướng dẫn cách giao bài cho hs - tài khoản Teacher Achieve3000 Literacy
Bước 6. Gõ tên bài học, chủ đề bạn muốn giao. Bạn cũng có thể sử dụng các mục tại Advanced Options để thu hẹp phạm vi tìm kiếm. 
Bước 7. Khi bạn tìm thấy bài học ưng ý, kéo thả bài học đó vài ngày tháng bạn muốn giao ở bảng bên cạnh.

hướng dẫn cách giao bài cho hs - tài khoản Teacher Achieve3000 Literacy
Bước 8. Để thay đổi ngày bắt đầu và kết thúc của bài giao, bấm vào thời gian hiển thị bên dưới tên bài học và thay đổi mốc mới, sau đó nhấn OK

hướng dẫn cách giao bài cho hs - tài khoản Teacher Achieve3000 Literacy

2. Giao bài qua chức năng Search

Bước 1. Ở trang chủ tài khoản Teacher, gõ từ khóa vào ô Search rồi nhấn Enter

Bước 2. Danh sách các bài học phù hợp với tìm kiếm của bạn hiện ra. Nhấn Assign để giao bài cho cả lớp hoặc cho 1 vài học sinh cụ thể. hướng dẫn cách giao bài cho hs - tài khoản Teacher Achieve3000 Literacy

Bước 3. Chọn ngày tháng giao bài rồi nhấn Schedule. Mốc thời gian này sẽ hiện lên ở góc trên cùng bên trái bài học. Bạn nhấn vào biểu tượng cây bút nếu muốn thay đổi mốc thời gian mới.