Star Donation Challenge

26 câu đố với bảng chữ cái tiếng Anh

20 Tháng Mười Hai 2017 6524 lượt đọc

Các bố mẹ có thể dùng những câu đố này để cùng con luyện từ vựng tiếng Anh - chủ đề Bảng chữ cái. Phần câu hỏi và phần trắc nghiệm để biết đáp án được tách riêng nhằm tiện cho bố mẹ nào muốn in ra nhé!

 1. Aa What begins with A? Can you think of a fruit that starts with A?    
 2. Bb Can you think of a colour that starts with B
 3. Cc Can you think of a piece of furniture that starts with C?
 4. Dd Can you think of an animal that starts with D?
 5. Ee Can you think of a body part that starts with E
 6. Ff Can you think of a musical instrument that starts with F
 7. Gg Can you think of an animal that starts with G
 8. Hh Can you think of a body part that starts with H?
 9. Ii Can you think of a place that starts with I?
 10. Jj Can you think of a verb that starts with J?
 11. Kk Can you think of an animal that starts with K?
 12. Ll Can you think of a body part that starts with L?
 13. Mm Can you think of a big number that starts with M
 14. Nn Can you think of a body part that starts with N
 15. Oo Can you think of a fruit that starts with O
 16. Pp Can you think of a job that starts with P?
 17. Qq Can you think a person who starts with Q?
 18. Rr Can you think of a flower that starts with R
 19. Ss Can you think of something in the sky that starts with S
 20. Tt Can you think of a piece of clothing that starts with T
 21. Uu Can you think of a thing (you can use in the rain) that starts with U
 22. Vv Can you think of a musical instrument that starts with V?
 23. Ww Can you think of an adjective that starts with W
 24. Xx Can you think of any words that start with X?
 25. Yy Can you think of a colour that starts with Y
 26. Zz Can you think of a place that starts with Z

(Theo englishclub.com)


ConTuHoc khuyến nghị học sinh sử dụng hệ thống (tự) học thêm và ôn thi tối ưu TiengAnhK12 để đạt điểm cao nhất với thời gian ôn ít nhất. Đăng kí tài khoản miễn phí để bắt đầu:
Học tốt lớp 1-12 môn Toán, Tiếng Anh Ôn thi vào lớp 6 Ôn thi vào lớp 10 Nâng cao Tiếng Anh theo khung CEFR Ôn thi chứng chỉ Tiếng Anh Cambridge, ETS, IELTS

 

Đăng kí nhận email

Nếu bạn muốn định kì nhận được email tóm tắt các thông tin cập nhật về tài nguyên, phương pháp học tập, các khóa học/CLB miễn phí và các chương trình ưu đãi của Giáo dục Con Tự Học

Trở thành Đại sứ Giáo dục Con Tự Học

Khóa HD ôn thi vào 10

Được khen ngợi nhiều

2.100.000 VND 1.145.000 VND

sổ học từ vựng thông minh azVocab