26 câu đố với bảng chữ cái tiếng Anh

20 Tháng Mười Hai 2017 3492 lượt đọc

Các bố mẹ có thể dùng những câu đố này để cùng con luyện từ vựng tiếng Anh - chủ đề Bảng chữ cái. Phần câu hỏi và phần trắc nghiệm để biết đáp án được tách riêng nhằm tiện cho bố mẹ nào muốn in ra nhé!

 1. Aa What begins with A? Can you think of a fruit that starts with A?    
 2. Bb Can you think of a colour that starts with B
 3. Cc Can you think of a piece of furniture that starts with C?
 4. Dd Can you think of an animal that starts with D?
 5. Ee Can you think of a body part that starts with E
 6. Ff Can you think of a musical instrument that starts with F
 7. Gg Can you think of an animal that starts with G
 8. Hh Can you think of a body part that starts with H?
 9. Ii Can you think of a place that starts with I?
 10. Jj Can you think of a verb that starts with J?
 11. Kk Can you think of an animal that starts with K?
 12. Ll Can you think of a body part that starts with L?
 13. Mm Can you think of a big number that starts with M
 14. Nn Can you think of a body part that starts with N
 15. Oo Can you think of a fruit that starts with O
 16. Pp Can you think of a job that starts with P?
 17. Qq Can you think a person who starts with Q?
 18. Rr Can you think of a flower that starts with R
 19. Ss Can you think of something in the sky that starts with S
 20. Tt Can you think of a piece of clothing that starts with T
 21. Uu Can you think of a thing (you can use in the rain) that starts with U
 22. Vv Can you think of a musical instrument that starts with V?
 23. Ww Can you think of an adjective that starts with W
 24. Xx Can you think of any words that start with X?
 25. Yy Can you think of a colour that starts with Y
 26. Zz Can you think of a place that starts with Z

(Theo englishclub.com)

Đăng kí nhận bản tin từ ConTuHoc

Nếu bạn muốn hàng tháng nhận được từ ConTuHoc bản tin tóm tắt các thông tin hay được chia sẻ trong nhóm Facebook kết nối phụ huynh Con Tự  Học hơn 100K thành viên, thông báo về các tài nguyên miễn phí hay, các sản phẩm mới và các chương trình ưu đãi của ConTuHoc.com

Học Tiếng Anh online thực sự hiệu quả với cth.edu.vn

Sản phẩm tiêu biểu

2.100.000 VND 1.250.000 VND
1.070.000 VND 800.000 VND
600.000 VND 200.000 VND
Chat với ConTuHoc