10 câu đố tiếng Anh về tên các nước

19 Tháng Mười Hai 2017 7878 lượt đọc

Các bố mẹ có thể dùng những câu đố này để cùng con luyện từ vựng tiếng Anh - chủ đề các nước trên thế giới. Phần câu hỏi và phần trắc nghiệm để biết đáp án được tách riêng nhằm tiện cho bố mẹ nào muốn in ra nhé!

Countries Quiz

Finish the sentences by matching countries with the provided clues.

England, Japan, France, Greece, Russia, Australia, USA, New Zealand, Egypt, India

 

1. Koalas and kangaroos are found in ____________________________

2. The Sphinx is found in ______________________________________

3. The Statue of Liberty is found in ______________________________

4. The Eiffel Tower is found in __________________________________

5. The city of Tokyo is found in _________________________________

6. The Parthenon is found in ___________________________________

7. Kiwi birds are found in ______________________________________

8. Stonehenge is found in _____________________________________

9. The city of Moscow is found in _______________________________

10. The Taj Mahal is found in ___________________________________

(Theo funenglishgames)

Đăng kí nhận email

Nếu bạn muốn định kì nhận được email tóm tắt các thông tin hay được chia sẻ trong nhóm Facebook kết nối phụ huynh Con Tự  Học hơn 160K thành viên, thông báo về các tài nguyên miễn phí hay, các sản phẩm mới và các chương trình ưu đãi của ConTuHoc

Sản phẩm tiêu biểu

2.100.000 VND 1.145.000 VND
Đặt mua tại TiengAnhK12
Đặt mua tại TiengAnhK12