Nhấn trọng âm từ trong tiếng Anh - Phần 3: Quy tắc đối với Danh từ

18 Tháng Mười Hai 2017 4340 lượt đọc

Quy tắc nhấn trọng âm đối với Danh từ

1. Quy tắc:

Trọng âm rơi vào âm tiết đầu khi:

 • Âm tiết thứ hai có 1 nguyên âm ngắn: Ex:
  • parcel/'pɑ:səl/       => Âm tiết thứ hai có 1 nguyên âm ngắn: /ə/.
  • valley/'væli/   => Âm tiết thứ hai có 1 nguyên âm ngắn /i/
  • product/ˈprɒdʌkt/     => Âm tiết thứ hai có 1 nguyên âm ngắn /ʌ/

Trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 khi:

 • Âm tiết thứ hai có nguyên âm dài: Ex:
  • typhoon/taɪˈfuːn/
  • ballon/ bəluːn/ 
 • Âm tiết thứ hai có nguyên âm đôi:
  • Ex: + advice/əd'vais/
  • device/diˈvais/

2. Bài tập thực hành: Chọn từ có trọng âm khác với những từ còn lại:

(Tổng hợp)

Đăng kí nhận email

Nếu bạn muốn định kì nhận được email tóm tắt các thông tin hay được chia sẻ trong nhóm Facebook kết nối phụ huynh Con Tự  Học hơn 160K thành viên, thông báo về các tài nguyên miễn phí hay, các sản phẩm mới và các chương trình ưu đãi của ConTuHoc

Được khen ngợi nhiều

2.100.000 VND 1.145.000 VND