Nhấn trọng âm từ trong tiếng Anh - Phần 3: Quy tắc đối với Danh từ

18 Tháng Mười Hai 2017 4996 lượt đọc

Quy tắc nhấn trọng âm đối với Danh từ

1. Quy tắc:

Trọng âm rơi vào âm tiết đầu khi:

 • Âm tiết thứ hai có 1 nguyên âm ngắn: Ex:
  • parcel/'pɑ:səl/       => Âm tiết thứ hai có 1 nguyên âm ngắn: /ə/.
  • valley/'væli/   => Âm tiết thứ hai có 1 nguyên âm ngắn /i/
  • product/ˈprɒdʌkt/     => Âm tiết thứ hai có 1 nguyên âm ngắn /ʌ/

Trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 khi:

 • Âm tiết thứ hai có nguyên âm dài: Ex:
  • typhoon/taɪˈfuːn/
  • ballon/ bəluːn/ 
 • Âm tiết thứ hai có nguyên âm đôi:
  • Ex: + advice/əd'vais/
  • device/diˈvais/

2. Bài tập thực hành: Chọn từ có trọng âm khác với những từ còn lại:

(Tổng hợp)


ConTuHoc khuyến nghị học sinh sử dụng hệ thống (tự) học thêm và ôn thi tối ưu TiengAnhK12 để đạt điểm cao nhất với thời gian ôn ít nhất. Đăng kí tài khoản miễn phí để bắt đầu:
Học tốt lớp 1-12 môn Toán, Tiếng Anh Ôn thi vào lớp 6 Ôn thi vào lớp 10 Nâng cao Tiếng Anh theo khung CEFR Ôn thi chứng chỉ Tiếng Anh Cambridge, ETS, IELTS

 

Đăng kí nhận email

Nếu bạn muốn định kì nhận được email tóm tắt các thông tin cập nhật về tài nguyên, phương pháp học tập, các khóa học/CLB miễn phí và các chương trình ưu đãi của Giáo dục Con Tự Học

Trở thành Đại sứ Giáo dục Con Tự Học

 

Được khen ngợi nhiều

2.100.000 VND 1.145.000 VND

sổ học từ vựng thông minh azVocab