Danh mục tổng hợp các tài nguyên miễn phí để học tiếng Anh và học bằng tiếng Anh

24 Tháng Mười Một 2017 21785 lượt đọc

English - Học tiếng Anh

Vocabulary - học từ vựng

Reading - luyện đọc

Listening - luyện nghe

Writing - luyện viết

Speaking - luyện nói

Grammar - luyện ngữ pháp

Multi skills - Tổng hợp nhiều kĩ năng

Dictionaries - tra từ điển

Download hoặc tự tạo worksheets

Luyện thi chứng chỉ

Học bằng tiếng Anh

MATH - Học toán

Science - Khoa học

IT - Công nghệ thông tin

Tổng hợp nhiều môn

Đăng kí nhận email

Nếu bạn muốn định kì nhận được email tóm tắt các thông tin hay được chia sẻ trong nhóm Facebook kết nối phụ huynh Con Tự  Học hơn 160K thành viên, thông báo về các tài nguyên miễn phí hay, các sản phẩm mới và các chương trình ưu đãi của ConTuHoc

Sản phẩm tiêu biểu

2.100.000 VND 1.145.000 VND
Đặt mua tại TiengAnhK12
Đặt mua tại TiengAnhK12